„Jednou z hlavních oblastí, na kterou se školy zaměřují, je bezpečnost a bezpečnostní opatření. To zahrnuje opravy podlah, stěn, střech a oken, tak aby byly v bezpečné pro uživatele budovy. Dalším důležitým aspektem oprav ve školách je modernizace vzdělávacího prostředí. Sem patří například instalace interaktivních tabulí, aktualizace počítačových laboratoří nebo vylepšení knihovních zdrojů. Cílem je poskytnout studentům moderní prostředí, které podporuje jejich učení a rozvoj,“ uvedla tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Přehled plánovaných akcí na jednotlivých školách ve Strakonicích:

ZŠ Jezerní
– Oprava vzduchotechniky, stavební úpravy v kuchyni. Provede firma Jahla, s. r. o., za částku 5 milionů korun s DPH v termínu od1. června do 25. srpna.

ZŠ Dukelská
– Výměna oken na zadní a bočních stranách hlavní budovy. Provede firma Petr Pacanda za cenu 2,5 mil. korun s DPH v termínu červenec až srpen.

ZŠ F. L. Čelakovského
– Renovace oken. Provede firma Davida Polácha za cenu necelých 800 tisíc korun od 1. června do 25. srpna.

MŠ Školní
– oprava střešního pláště, provede firma Střechy izolace HOLUB, s. r. o., za cenu 1,6 mil. korun s DPH v termínu červenec – srpen.

MŠ Lidická
– udržovací práce kuchyně a šaten pro personál, provede firma Protom Strakonice, s. r. o., za cenu 5 milionů korun s DPH v termínu červen až srpen.