Práce na Volyňské začaly vyfrézováním asfaltového krytu stávající komunikace. Následovala instalace potrubí pro náhradní zásobování vodou, z kterého byly odebrány vzorky kvality pitné vody. „Po vyhodnocení vzorků bylo možné provést přepojení vodovodních přípojek, a tudíž i během prací nejsou ohroženy dodávky pitné vody pro obyvatele ulice Volyňská,“ zmínil technický dozor stavby Patrik Pudil s tím, že následně pak přišla na řadu rekonstrukce kanalizačního sběrače.

Pracuje se na více sektorech. Na jednom pracovišti provádí dělníci v hloubce 5,5 m zemní práce pro uložení nového potrubí ze sklolaminátu DN1200 do betonového lože, na druhém pokládají v hloubce 4,5 m do betonového lože kameninové potrubí DN800. Bezpečnost pracovníků a stabilitu svahů výkopu zajišťuje systémové pažení samotné rýhy.

Strakonice mají nové parkovací automaty. K jejich výměně došlo během dubna.
Strakonice zprovoznily nové parkovací automaty. Zaplatíme telefonem i na dálku

„Zároveň se realizují i jednotlivé kanalizační přípojky a dále odbočky pro uliční vpusti, které budou v budoucnu odvodňovat novou komunikaci,“ dodává Patrik Pudil. Během prací provádí zhotovitel také jednotlivé zkoušky vodotěsnosti nově vybudovaného kanalizačního potrubí.

Na staveništi se pohybuje velké množství stavební mechanizace, jakou jsou rypadla, nakladače, válce a nákladní vozy: „Proto všechny občany žádáme o maximální obezřetnost v případě pohybu v blízkosti staveniště,“ dodává technický dozor Patrik Pudil.