Komunální volby skončily a o novém složení jednadvacetičlenného strako-nického zastupitelstva je rozhodnuto. To se ale své práce ujme až po svém ustavujícím zasedání. Do té doby zůstává v čele města dál původní vedení, tedy nejen starosta a oba místostarostové, ale i rada města.
Více k tomu řekl končící starosta Pavel Vondrys. „Zastupitelstvo se pochopitelně už nesejde, ale rada města funguje normálně dál a má svá pravidelná zasedání. Je potřeba řešit různé provozní věci a podobně," vysvětlil. Jediný rozdíl je podle něj v tom, že rada města v tomto období už neschvaluje body týkající se přesunů městského majetku. „Také schvalování rozpočtu čeká na nové vedení," doplnil.
Tento fakt potvrdila i vedoucí finančního odboru strakonické radnice Jitka Šochmanová. „Příprava nového rozpočtu sice začala už v září, ale bude až na novém zastupitelstvu, aby ho projednalo a schválilo," uvedla. Dodala, že pokud by se město nemělo dostat do rozpočtového provizoria, musel by být nový schválen ještě před koncem roku.
Podle informací Pavla Vondryse by se mělo ustavující zasedání zastupitelstva uskutečnit v městském domě kultury ve čtvrtek 6. listopadu od 15 hodin.