„Při povodni roku 1718 rozvodněná Otava strhla dřevěné sousoší Kalvárie stojící na starém mostě, jehož součástí byla také soška Panny Marie Bolestné. Na břehu řeky jí našel bezděkovský občan Petr Milicer a nechal jí postavit na svém poli pod kopcem Srpská. Zde se i pravidelně modlíval a časem se k němu přidávali další občané, kteří hledali pomoc při uzdravení,“ zmiňuje příběh Jan Malířský.

Dodává, že brzy se nad soškou postavilo i přístřeší a lidé zde skládali dary k nohám Panny Marie. Z těchto peněz zde byla za přispění velkopřevora maltézského řadu hraběte Václava Jáchyma Čejky z Olbramovic vystavěna roku 1749 kamenná kaple vysvěcená knězem Petrem Ostermanem.

Muzeum středního Pootaví Strakonice.
Titul muzeum roku putuje do Strakonic. Po Muzejním počinu je to další úspěch

Dnešní kostel byl zbudován v letech 1770 -1774 velkopřevorem Michaelem Ferdinandem hrabětem z Althannu. „Ke kostelu byl přistavěn pro poutníky tříkřídlý ambit a 9. září 1774 byla do kostela přenesena socha Panny Marie a ten byl slavnostně vysvěcený,“ popisuje Jan Malířský s tím, že ke kostelu byl přistavěn i hostinec, zřízen hřbitov a další domy osady. Ke kostelu patří také fara, hospodářské budovy a nádherné zahrada. V současné době se fara a její okolí opravuje.