Vzhledem k tomu, že pomník je kulturní památkou, řeší majetkový odbor společně s památkáři detaily ohledně restaurování sochy. „Pravděpodobně se jedná o sochu Krista v mírně podživotní velikosti, který klečí uprostřed hranolového podstavce. Socha s podstavcem je ze tří stran obehnána nízkým zděným zábradlím, jenž vlivem nerovnoměrného sesedání pokleslo. Z tohoto důvodu bude odstraněno a pod pomníkem firma vytvoří novou základovou konstrukci, která v sobě bude mít drenážní otvory. Původní zděné a betonové části zábradlí pomníku budou následně nahrazeny novými ve shodném provedení,“ uvedla tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Autorem pomníku padlým u kostela sv. Václava ve Strakonicích je podle Národního památkového ústavu Antonín Bílek (bratr sochaře Františka Bílka), dílo pochází z roku 1916.

Dodala, že jako stavební materiál má sloužit umělý kámen, případně budou zhotovené betonové odlitky ve srovnatelné profilaci, jako jsou stávající prvky pomníku. Výsledný vzhled bude připomínat imitaci kamenného povrchu.

Rekonstrukce, na kterou získalo město dotace z Ministerstva vnitra ve výši 360 000 Kč v rámci Výzvy na zabezpečení péče o válečné hroby, má být hotová do konce září roku 2024. O úpravy se postará firma PV Stav Prachatice. K pomníku mají být nově instalované také kamenné desky se jmény padlých rodáků z období I. světové války.