„Nedostatek místa jak pro techniku, tak pro hasiče samotné, neekonomické vytápění. Zcela chybí zázemí pro úklid a údržbu techniky, vytápěný mycí box. Alarmující je stáří budovy, ve které jsou dobrovolní hasiči zasídleni. Pochází z roku 1955 a dlouhá léta sloužila jako sklady plzeňského pivovaru. Tedy zcela jinému účelu, než by dobrovolní hasiči, kteří se do ní v roce 1983 provizorně stěhovali, potřebovali. Z hlediska efektivnosti zásahů je ale již nevyhovující,“ uvádí důvody ke stěhování hasičů tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Pamětníci ještě vzpomínají na to, jak si hasiči na vlastní náklady vybudovali garáže pro techniku. Platí u nich totiž neměnné pravidlo. Nejprve technika, až poté lidé a zázemí pro ně.

Před jedním z automobilů Sboru dobrovolných hasičů Strakonice II. jsou zprava Jan Vondrys, Petr Waldmann, Jiří Poskočil a Jiří Soukup st.
Sboru Strakonice II bude letos 124 let

Nyní se strakoničtí dobrovolní hasiči dočkají nové požární zbrojnice. Rada města už odsouhlasila realizaci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací požární stanice v areálu odboru dopravy v ulici Krále Jiřího z Poděbrad. Z části pro ni bude využita stávající budova, která projde rekonstrukcí. Přistavěné budou ještě garáže pro požární techniku a věž na sušení hadic. „Barevné řešení se zvolilo neutrální s přihlédnutím k okolní zástavbě, ovšem podtrhující účel stavby," dodala Markéta Bučoková.

Počítá se i s úpravou vjezdu do areálu, který musí být širší, aby požární technika mohla bezproblémově vyjíždět zejména během zásahů, kdy není času nazbyt. K tomu je nutné připočítat i zcela jiné rozměry nových zásahových vozidel.

Jakmile bude vysoutěžen dodavatel stavby, budeme radnice informovat o jejím zahájení, pořizovací ceně i termínu zhotovení.