Podle tiskové mluvčí nemocnice Kateřiny Koželuhové dobrovolníci přinášejí pacientům společnost a radost svou přítomností. Povídají si s nimi, čtou jim z knih a časopisů, sledují společně televizní programy, hrají společenské hry a pomáhají jim zkrátit dlouhé chvíle. Jejich zájem a péče jsou pro pacienty nesmírně důležité, přinášejí do nemocničního prostředí pozitivní energii a lidské teplo,“ uvedla.

Studentka Markéta Neubergerová dochází do nemocnice od té doby, co dobrovolnický program začal. „Je to asi od ledna tohoto roku. O programu jsem se dozvěděla díky paní učitelce Kostkové, a rozhodla jsem se do něj zapojit. Jít do nemocnice a bavit se s pacienty byla skvělá představa. A musím říct, že se moje očekávání naplnilo! Dříve jsem vůbec nevěděla, že je něco takového možné,“ zmiňuje mladá dobrovolnice.

Studovat obor který souvisí s péčí o nemocné v plánu nemá. „Na dobrovolnictví mě baví spíše ta psychologie. Když přijdu za pacienty, musím říct že jsem vždy trošku nervózní, mám obavy, abychom si rozuměli a měli téma, o kterém si povídat. Naštěstí jsou lidé vždy opravdu milí a pokaždé odcházím nadšená. Je hezké zajímat se i o jiné životy. Vyslechnu si příběhy jiných lidí, vím, co dělali za povolání, kolik měli dětí a kde bydleli. Začnete si mnohem více vážit lidí,“ popisuje Markéta Neubergerová. Na dobrovolnictví ji nejvíce baví, že může svým časem, i když je to třeba jen dvacet minut, pobavit člověka, který má o společnost zájem.

Aby měli studenti potřebné dovednosti, prochází také vzděláváním. V uplynulých dnech absolvovali kurz první pomoci, který jim poskytl cenné znalosti pro případ nouzových situací. Tento kurz je součástí jejich přípravy na dobrovolnickou práci a zajišťuje, že budou schopni poskytnout základní pomoc, pokud to bude potřeba.

Hlavní sestra Edita Klavíková si program chválí: „Pacienti oceňují návštěvy dobrovolníků. Jejich přítomnost vnáší mnoho lidského kontaktu a pacient tak lépe překlene náročné chvíle na nemocničním lůžku. Dobrovolníci nejenže zkracují dlouhé chvíle našim pacientům, ale také jim dávají pocit, že nejsou sami a že na nich někomu záleží. Často dokáží posílit duševní pohodu pacientů a hlavně změnit jejich postoj k aktivní spolupráci na uzdravení, především v oblasti rehabilitace.“

Nemocnice Strakonice si práce dobrovolníku velmi váží. „Tento program ukazuje, jak mohou mladí lidé pozitivně ovlivnit životy druhých a zároveň získávat cenné zkušenosti pro svůj vlastní rozvoj. Děkujeme jim za jejich pozitivní přístup k životu a zájem o lidi, kterým svým nadšením zpříjemňují léčení a pobyt ve zdravotnickém zařízení,“ dodala Kateřina Koželuhová.

Dobrovolníci začali do nemocnice docházet na konci zimy 2024. Jedná se o zhruba 20 studentů Gymnázia Strakonice.