Podobný režim nejde samozřejmě zavést ve všech případech, ale některé zákroky to umožnují. „Konkrétně jde o revizi po spontánních potratech nebo po tzv. zamlklém těhotenství, konizaci děložního čípku, hysteroskopii, interrupci, diagnostické nebo lehčí operační laparoskopické operace (odstranění cyst, sterilizace), dále i o zákroky v oblasti zevních rodidel,“ zmínila tisková mluvčí Nemocnice Strakonice Kateřina Koželuhová.

Při těchto zákrocích pacientky přicházejí do nemocnice až v den plánovaného výkonu a domů odcházejí zpravidla ještě týž den, nejpozději do 24 hodin od jeho provedení.

Jednodenní péče má ovšem svá pravidla. Pacientka s ní musí souhlasit nebo si ji přát, ale odpovídat tomu musí především její celkový zdravotní stav. O tom, zda může být zákrok provedený v takovém režimu, rozhoduje lékař nemocnice, ve které má být pacient operován (gynekolog/chirurg po dohodě s anesteziologem). „Pokud se pacientka léčí například i s několika závažnějšími chronickými onemocněními nebo je i jinak pro výkon riziková, doporučujeme krátkodobou hospitalizaci, zpravidla již den před zákrokem. V ostatních případech je výkon provedený v ambulantním režimu a nic nebrání tomu, aby se pacientka již cca za čtyři hodiny po zákroku v celkové anestezii dále zotavovala v domácím prostředí. Ze zkušenosti víme, že domácí prostředí, psychická pohoda a informovanost přispívají k hladšímu průběhu rekonvalescence,“ říká k jednodenní péči primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Přemysl Chalupa.

MUDr. Přemysl Chalupa.
Strakonická porodnice má nového primáře. Je jím Přemysl Chalupa

Už od minulého roku je možné ve strakonické nemocnici podstoupit v režimu jednodenní péče některé chirurgické zákroky. Konkrétně se jedná o plánované operace křečových žil, kýly, hemoroidů nebo slepého střeva.

Díky moderní medicíně, která nabízí stále šetrnější operační postupy, se doba pobytu v nemocnici celkově zkracuje. „Zatímco ještě v roce 2000 byla průměrná doba pobytu pacienta ve strakonické nemocnici osm dnů, v současnosti tu tráví pacient průměrně necelých pět dnů,“ zmiňuje ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Tomáš Fiala. Podle něj je možnost jednodenní péče u vybraných zákroků dalším krokem ke zvyšování komfortu pro pacienty. Rozšíření spektra péče v jednodenním režimu podporují také zdravotní pojišťovny.