Soutěž uspořádala Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou CzechTourism. „Cílem je propagovat obor muzejnictví i činnost jednotlivých muzejních institucí a zároveň získat informace o hodnocení práce muzeí jejich návštěvníky,“ uvedla za Muzeum středního Pootaví Strakonice Lucie Kupcová s tím, že soutěž probíhala na portálu Kudyznudy.cz ve dnech 25. května 2023 až 31. března 2024.

Ocenění si odnesli také tři výherci z řad hlasujících návštěvníků, kterým byl kromě věcných cen předán průkaz člena Asociace muzeí a galerií České republiky, díky kterému budou moci následující rok navštívit zdarma všech 314 členských institucí.

Pro strakonické muzeum to není od jeho rekonstrukce první úspěch. Už 25. května 2023 obsadilo druhé místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku, tehdy to bylo za celkovou rekonstrukci strakonického hradu a vznik nových muzejních expozic. A právě v rámci slavnostního vyhlášení a předávání cen Gloria musaealis v Obecním domě v Praze odstartovala také návštěvnická soutěž Muzeum roku. „A my jsme si řekli, že o tento titul ještě zabojujeme. A vyšlo to…“, dodává Lucie Kupcová.

Ve Strakonicích se otevře unikátní Knihodělna – nový prostor zaměřený na ruční vazbu knih, který bude zároveň muzeem mistra knižní vazby Bedřicha Zákosteleckého.
Vázal texty pro Havla i papeže. Strakonice otevřou unikátní knihařskou dílnu

„Získání titulu pro nás představuje velikou čest, jelikož jde o návštěvnické hodnocení. Jsme velice poctěni, že z obrovského množství muzeí a galerií si návštěvníci vybrali zrovna nás. Vážíme si každého hlasu, který nám byl udělen, a moc za všechny děkujeme. Jsme velice hrdí, že celý rok můžeme používat titul Muzeum roku 2023,“ zmiňuje dále Lucie Kupcová

Nové expozice se na strakonickém hradě otevřely návštěvníků již v roce 2022. Muzejníci se snaží neusnout na vavřínech a stále na expozicích pracovat a vylepšovat je. Každý rok připravují nějakou novinku a snaží se návštěvníkům dávat nové podněty a důvody, proč se do muzea vracet. „V loňském roce jsme například doplnili expozici videoprůvodci pro návštěvníky s postižením sluchu. Nabízíme k zapůjčení tablety s videoprůvodcem po strakonickém hradu a našich expozicích. Videa jsou buď otitulkována, nebo obsahují komentář ve znakové řeči. V letošním roce otevíráme nový fotokoutek v expozici připomínající textilní výrobu ve Strakonicích. Každý jistě zná pokrývky hlavy jako je baret, zmijovka či fez. V našem novém fotokoutku si pokrývky hlavy mohou návštěvníci vyzkoušet, vyfotit se a foto zaslat rovnou na svůj email,“ dodává za tým muzea Kupcová.

Navíc v letošním roce Muzeum středního Pootaví slaví 130 let od svého založení a jeho programová nabídka je opravdu veliká. Vždyť na celou sezonu si pro návštěvníky přichystalo na 12 výstav, 12 přednášek, 6 koncertů a 11 hlavních akcí na strakonickém hradě a ve vodním mlýně v Hoslovicích, který je jeho pobočkou.