Žije zde ale více žen, a to 11 695, mužů je 10 790. Jde o údaje ke konci roku 2017. Informace jsou k dispozici na www.mvcr.cz.

Při posledním sčítání lidu v roce 2011 žilo ve Strakonicích a jeho místních částech 22 690 obyvatel. Nejvíce v historii města pak v roce 1991 – 24 705 obyvatel.

Celkově ale je zaznamenám úbytek obyvatel. Výjimku na Strakonicku tvoří například městys Radomyšl, kde počte obyvatel za poslední roky roste. „Musíte dát lidem možnosti dobrého bydlení, zázemí a blízkost práce. A také pocit, že o ně stojíte,“ říká starosta městyse Luboš Peterka. Právě nárůst obyvatel stál ta nutností přístavby mateřské školy za 28 milionů korun a navýšení její kapacity o 45 míst. Na území okresu Strakonice bylo ke konci roku 2016 112 obcí, z toho sedm města a žilo zde 70 697 tisíc lidí. Počet přes 70 tisíc platí od roku 2006.