Za metr krychlový vody Strakoničtí zaplatí letos opět více než v roce předešlém. Konkrétně 3,39 koruny.

Návrh technických služeb předložený zastupitelstvu reprodukoval starosta Břetislav Hrdlička: „Máme odsouhlasit cenu vodného 58,75 koruny včetně DPH a cenu stočného 35,78 koruny včetně DPH,“ uvedl. Přestože se vzedmula mezi vedením radnice a opozicí krátká ostrá slovní přestřelka, na uvedených číslech se nic nezměnilo a návrh byl schválen v původní podobě.

Cena dodávané vody je tedy pro tento rok v součtu 94,50 koruny za metr krychlový. V roce 2017 byla tato částka 91,11 koruny. Od roku 2006, kdy technické služby začaly fakticky vodovodní sítě města spravovat, cena vody stále roste. Zatímco v roce 2006 dělalo vodné a stočné dohromady 49,59 koruny, v roce 2011 bylo 72,40 koruny a v roce 2016 89,04 koruny, vše opět i s DPH.