Zimní prořez stromů v katastru Strakonic je téměř u konce. Nejvíce se týkal Rennerových sadů, ale na řadu přišly i čtyři douglasky v MŠ Školní, které vzhledem k padajícím větvím bezprostředně ohrožovaly děti.

Výsadba zeleně je, nově loňským rokem počínaje, zpracovávána prostřednictvím passportu zeleně. „Je to pro nás taková mapa, podle které se určuje co, kde a kdy udržovat a vysazovat,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek.

Letošní rok je rokem oslav 650 let založení města Strakonice, veškerá výsadba bude realizována technickými službami. V rozpočtu je na údržbu zeleně města pro celý rok počítáno s osmi miliony korun.


Ve Volyni už vybrali stromy určené ke kácení a prořezu na podzim. „Nejedná se o velkou čistku, spíše o běžnou údržbu,“ řekla referentka životního prostředí Edita Dvořáková. „Ale prořezávat začnou pracovníci technických služeb až na jaře, máme s tím lepší zkušenosti.“ V rozpočtu je vyčleněno na údržbu zeleně a výsadbu záhonů pro letošní rok 450 tisíc korun.

V Blatné probíhá standardní zimní údržba, v celém městě dochází k prořezu stromů. Došlo i na kácení některých jehličnanů, které byly ve špatném stavu, například napadené kůrovcem. Za tyto stromy město plánuje náhradní výsadbu.

Ve Vodňanech provádějí bezpečnostní a výchovný ořez stromů technické služby. „Jde o lokality po celém městě, zejména u dětských hřišť, parků a parkovišť,“ přiblížil Aleš Hutař, vedoucí odboru životního prostředí.

Dochází také ke kácení nemocných a poškozených stromů. Významnými lokalitami údržby stromů a zeleně je městský parkán, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce, dále pak ozdravení aleje mnohaletých dubů v lokalitě Škorna. Významná údržba zeleně proběhla na návsích místních částí jako jsou například Radčice, Křtětice, Pražák. A podle potřeby v současnosti dochází k prořezávce stromů a keřů podél krajnic okolo místních komunikací a probíhají prořezávky a omlazovací řezy živých plotů.

Alena Šrámková