Model představil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který na něm spolupracoval s odborníky z České mykologické společnosti. Jak ČHMÚ uvedl, mapa vyjadřuje vhodnost vláhových podmínek pro růst hub. „Základem výpočtu je informace o nasycení půdy srážkami v předchozích třiceti dnech v kombinaci s průměrnými teplotami posledních sedmi dní,“ upřesnili pracovníci ústavu.

Obecně podle nich platí, že houby začínají nejvíce růst po vydatných deštích (cca 10 dní po nich) a následném teplém (nikoli však horkém) počasí, nejvíce v rozmezí července a září.

„Faktický výskyt hub samozřejmě závisí na konkrétní lokalitě a zdejších podmínkách. A jak jistě tuší zkušení houbaři, i samotné houby bývají často „vybíravé“ a drží se jen určitých druhů stromů apod. Přírodní podmínky mají také značný vliv a mohou se v čase měnit – pokud bylo třeba vaše oblíbené houbařské místo ve smrkovém lese vykáceno a na jeho místě nyní vyrůstá nový smíšený les, může se zde výrazně změnit skladba hub. Proto je třeba brát naši mapu v celorepublikovém měřítku s určitou rezervou a brát v potaz, že vyjadřuje pravděpodobnost zejména na základě meteorologických proměnných,“ dodávají tvůrci mapy.

Jak se mapa shoduje s praxí? To už si budou muset houbaři ověřit sami. Zatím od nich máme ze Strakonicka hlášeno, že se první houby začínají objevovat. Tak až na nějaké narazíte, pochlubte se, pošlete nám fotky na e-mail: webeditori.jih@denik.cz.

Zásadním kritériem pro tvorbu mapy je hodnota API30 (index předchozích srážek), což je veličina posuzující nasycenost půdy, založená na sumaci denních úhrnů srážek za sledované období (30 dní) s klesající vahou směrem do minulosti (čím vyšší hodnota, tím vyšší nasycení půdy vodou a tedy „potenciál růstu hub“).

Hodnota API30 je korigována koeficientem vycházejícím z průměrné teploty v posledních sedmi dnech, jelikož v nejteplejších měsících je potenciál výparu spadlých srážek výrazně vyšší. Stejný úhrn srážek je proto méně “efektivní” pro růst hub například v září než v červnu. Výsledek modelu je dále korigován sezónním koeficientem, který vyjadřuje rozdíly v početnosti mykorhizních hub během kalendářního roku.  (Zdroj: ČHMÚ)