Strakonice mají hned několik soch F. L. Čelakovského. Známý je především pomník v Bezděkovské ulici. Autorem díla je Břetislav Benda, který sochu sám odhaloval za přítomnosti dvou spisovatelových potomků. Socha představuje Čelakovského jako zralého muže s rozhodným postojem, odhodlaného bránit vše české. U této sochy se například 7. března 2023 konalo připomenutí 224 let od narození F. L. Čelakovského.

Další připomínka, busta Františka Ladislava Čelakovského, je situována do nitra romantického Podskalí na pravém břehu Otavy. Je osazená na žulovém neopracovaném podstavci a všemi místními je důvěrně nazývána Ládíček. Snad proto, že v těchto místech vznikaly básně jako Pomněnky vltavské a Růže stolistá, je místo vyhledávaným útočištěm zamilovaných párů. Oproti již zmiňovanému památníku je v těchto místech Čelakovský pojat velmi mladě, jako student ve vestě s uvázaným motýlkem. Autorem busty je Vojtěch Šíp a pomník byl slavnostně odhalen 15. června 1924. Letos tedy oslaví 100. let.

Nesmíme zapomínat ani na sochu ve vestibulu školy, která nese spisovatelovo jméno.

Seriál vzniká ve spolupráci Města Strakonice a Strakonického deníku.

Dorotka, instalace.
Sochy ve Strakonicích: Dorotka, krásná Švandova milá

František Ladislav Čelakovský:

● Narodil se 7. března 1799 ve Strakonicích a zemřel 5. srpna 1852 v Praze.
● Slavnostního odhalení sochy v Bezděkovské ulici se u příležitosti 600 let města zúčastnil 28. září 1967 tehdejší tajemník ÚV KSČ Lubomír Štrougal.
● Rodný dům F. L. Čelakovského daly Strakonice zbourat v roce 1983.
● V roce 2014 se objevila myšlenka důstojným způsobem vrátit do povědomí veřejnosti osobu tohoto obrozeneckého básníka a strakonického rodáka. „Nabízí se otázka, zda se nepokusit alespoň částečně napravit neuvážené rozhodnutí, které město ochudilo o jednu z nejvýznamnějších památek. Pokusit se, při zachování všech historických postupů a podle dochovaných materiálů včetně fotografií, vybudovat repliku rodného domku F. L. Čelakovského,“ řekl tehdy autor myšlenky Miroslav Šobr z odboru životního prostředí. Zůstalo jen u plánů.