Vzniknout by mělo kontejnerové hnízdo v počtu devět stání na sklo, papír, plast, textil, elektro, bio odpad a olej o objemu 5,3 a 1,5 metru kubického na olej. Ten bude v nadzemní verzi.

S realizací polozapuštěných kontejnerů započalo město již v minulosti. Ve druhé polovině roku 2018 byly první polozapuštěné kontejnery zabudovány v ulici Švandy Dudáka.

„Tímto krokem došlo nejen ke zvýšení kapacity kontejnerů, ale zároveň dochází k úspoře prostoru, který při použití běžných kontejnerů zaujímá několikanásobně více místa,“ dodala Markéta Bučoková. Jde například o parkovací či vyhýbací plochy.

Do budoucna se plánuje vznik dalších kontejnerových polozapuštěných stání v ulicích U Nádraží a v ulici Nábřežní.