Strakonice – V nejbližších dnech budou uzavřeny některé komunikace ve Strakonicích.

ETAPA I
Z důvodů provedení stavby v úseku křižovatka u autobusového nádraží a čerpací stanice PHM ÖMV bude zítra provedeno frézování komunikace křižovatky Volyňská – nádraží Strakonice, což znamená, že provoz bude umožněn pouze po hlavní komunikaci, boční vjezdy do křižovatky budou uzavřené. „Objízdné trasy povedou ulicí Husova a Lidická, z opačného směru z ulice Textiláků," řekla mluvčí radnice Markéta Bučoková.
V tomtéž úseku se bude provádět v termínu 17. až 18. pokládka asfaltových vrstev.
Uzavírka se dotkne níže uvedených linek pravidelné linkové osobní dopravy: Stachy, Zadov, Churáňov – Strakonice – Dubenec – Praha; Strakonice – Vacov – Zdíkov – Stachy, Zadov; Strakonice – Volyně – Vacovice – Čestice – Malenice; Strakonice – Volyně – Předslavice, Marčovice; Blatná – Strakonice – Vodňany – České Budějovice. Spoje 11 a 15 linky 370004, spoje 7, 15 a 21 linky 380040, spoj 33 linky 380200, spoje 14 a 15 linky 380230 a spoje 5, 13, 10 a 24 linky 380780 budou vedeny po stanovené objížďce z aut. nádraží ve Strakonicích – ul. Textiláků – sil. I/4 (kruh. křižovatka u Lidlu) a dále dle jízdního řádu obousměrně. Po dobu uzavírky nedojde u těchto spojů ke zrušení žádných zastávek.
Dále Strakonice – Střelské Hoštice – Horažďovice, spoje 27 a 30 této linky budou vedeny po stanovené objížďce Katovická ul. – Bezděkovská – Na Ohradě – Ellerova – Textiláků – aut. nádraží obousměrně. Po dobu uzavírky nedojde u těchto spojů ke zrušení žádných zastávek.

Uzavírka se dále dotkne níže uvedených linek MHD:
 385002: Modlešovice – Strakonice žel. st. – Sídliště – Starý Dražejov, spoje 13, 17, 19, 21, 27, 31, 12, 46, 22, 24 a 38 této linky budou v úseku žel. stanice – Modlešovice vedeny po stanovené objížďce ul. U Nádraží – Textiláků – sil. I/4 (kruh. křižovatka u Lidlu) a dále dle jízdního řádu obousměrně. Po dobu uzavírky nedojde u těchto spojů ke zrušení žádných zastávek.
385003: Strakonice žel.st. – Nový Dražejov – Katovice, dotčené spoje této linky budou vedeny po stanovené objížďce ul. U Nádraží – Textiláků – Ellerova – Na Ohradě – Bezděkovská – Katovická a dále dle jízdního řádu obousměrně. Po dobu uzavírky budou u níže uvedených spojů zrušeny zastávky takto:
– u spojů 7, 9, 13, 17 a 21 budou zrušeny zastávky U Dudáka a 5. května
– u spojů 6, 12, 14 a 20 bude zrušena zastávka 5. května
385004: Strakonice žel.st. – Velké nám. – Raisova – Strakonice žel.st.: dotčené spoje této linky budou vedeny po stanovené objížďce ul. U Nádraží – Textiláků – Ellerova – Na Ohradě – Bezděkovská – Katovická a dále dle jízdního řádu obousměrně (po dobu uzavírky budou u spojů 9 a 15 zrušeny zastávky U Dudáka, 5. května a Na Ohradě). Doprava po silnici I/4 bude vedena kyvadlově a provoz bude řízen poučenými a označenými osobami.

Etapa II.ETAPA II
Z důvodů provedení stavby I/22 Strakonice bude provedeno 4. září frézování komunikace křižovatky Katovická, křížení Husova, Obránců míru. Komunikace Husova, Obránců míru budou z tohoto důvodu uzavřeny. Objízdné trasy povedou z ulice Obránců míru do ulice Spojařů a dále zpět na Katovickou.
Ze směru od Plzně pak bude objížďka vedena třetím výjezdem z nové kruhové křižovatky na čtyřpruhou komunikaci, dále do ulice Zvolenská, Krále J. z Poděbrad, Radomyšlská. V tomtéž úseku se bude provádět v termínu 10. až 11. září pokládka asfaltových vrstev.
Uzavírka se dotkne níže uvedených linek pravidelné linkové osobní dopravy Strakonice – Volenice – Strašice – Soběšice. Spoje 16 a 17 této linky budou vedeny po stanovené objížďce ul. Husova – Zvolenská – sil. III/13911 – sil. I/22 (kruh. křižovatka nad Kauflandem) a dále dle jízdního řádu obousměrně. Po dobu uzavírky nebude u těchto spojů zrušena žádná zastávka.
Uzavírka se dále dotkne níže uvedených linek MHD:
385002: Modlešovice – Strakonice žel.st. – Sídliště – Starý Dražejov: spoje 17, 19, 27, 20, 24, 42 a 50 této linky budou vedeny po stanovené objížďce Ellerova ul. – Radomyšlská – Krále Jiřího z Poděbrad a dále dle jízdního řádu obousměrně. Spoje 12 a 31 této linky budou vedeny po stanovené objížďce Ellerova ul. – Radomyšlská – Husova – Mírová a dále dle jízdního řádu obousměrně (po dobu uzavírky budou u spojů 17, 19 a 27 zrušeny zastávky Na Ohradě, Tržnice, sídl. Mír, Husova a Husova I, u spoje 31 budou zrušeny zastávky Na Ohradě, Tržnice a sídl. Mír a spojů 20, 24, 42 a 50 budou zrušeny zastávky Husova I, sídl. Mír, Pivovar a Na Ohradě, u spoje 12 budou zrušeny zastávky sídl. Mír, Pivovar, Na Ohradě.)
385005: Modlešovice – Strakonice žel.st. – Raisova – Sídliště – Starý Dražejov (spoj 13 bude veden po stanovené objížďce Ellerova ul. – Lidická ul. a dále dle jízdního řádu. Po dobu uzavírky budou u tohoto spoje zrušeny zastávky Na Ohradě, Tržnice, sídl. Mír, Husova a Husova I.)