„Po skončení vánočních svátků je likvidujte jejich předáním přímo do sběrného dvora U Blatenského mostu nebo odložením do velkoobjemových kontejnerů určených pro sběr biologicky rozložitelných odpadů. Tyto jsou rozmístěny jak v osadách, zahrádkářských koloniích, tak i v zástavbě rodinných domů,“ říká Radka Mrkvičková.

Novoroční splutí Otavy 6. ledna 2024.
Tradice pokračuje, vodáci se vydali splout ledovou Otavu

Vánoční stromky odložené na stanovištích odpadových nádob budou jako každoročně sváženy technickými službami v průběhu ledna a až do poloviny února. „V žádném případě je neodkládejte do kontejnerů na komunální odpady, protože se jedná o využitelné, biologicky rozložitelné odpady. Vzhledem k tomu, že jsou vánoční stromky dále zpracovány štěpkováním, dbejte na jejich řádné odstrojení,“ doplnila informace tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

V průběhu zimního období je sběrný dvůr otevřen každý den, včetně soboty a neděle, od 8.30 do 17 hodin s polední přestávkou od 12 do 13 hodin.