Zástupce firmy KOMPAKT Vladimír Louda vysvětlil přítomným podstatu projektu Sociální automobil. „Vůz je zaplacený z reklam uveřejněných na jeho kapotě. Za spoluúčasti firem, společností a obcí pomáhá KOMPAKT již dlouhé roky obnovovat vozový park subjektům, které poskytují sociální služby,“ řekl Vladimír Louda.

Charita Strakonice
● Pracuje na třech střediscích - Strakonice, Blatná, Volyně.

● V současné době už má k dispozici 20 sociálních vozidel.

Klíče od vozu pak předala ředitelce Charity Strakonice Olze Medlínové obchodní zástupkyně Ludmila Chmelíková, která srdečně poděkovala všem zúčastněným. Ředitelka Charity krátce pohovořila o činnosti organizace a připojila se k poděkování: „Děkuji vám, že nám pomáháte pomáhat.“

Následovalo žehnání nového auta. Jáhen František Jirsa požehnal autu i všem pečovatelům a popřál jim hodně bezpečně ujetých kilometrů. Na předání, žehnání a následný raut byli pozváni všichni, kdo se do projektu zapojili. Přípitek tedy nemohl znít jinak, než: „Na všechny lidi s dobrým srdcem.“