„Výstavu zahájila ředitelka archivu Jana Lískovcová a předala slovo Radimu Kešnerovi, studentu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hovořil o pomnících jmenovaných osobností, které najdeme ve Strakonicích, ale i na jiných místech naší republiky, jako například v Praze, Táboře a u Sudoměře,“ zmínil účastník vernisáže a externí spolupracovník Strakonického deníku Jan Malířský.

K osobnosti F. L. Čelakovského promluvil i senátor Tomáš Fiala a život Čelakovského doplnil emeritní senátor Josef Kalbáč i s přednesenou básní Toman a lesní panna.

Na vernisáž zavítalo více než padesát návštěvníků. „Vystavované kopie archivních dokumentů pocházejí především z archivních fondů Státního okresního archivu Strakonice, ale jsou obohacené i o cenné přírůstky ze sbírek soukromých sběratelů,“ doplnila ředitelka Jana Lískovcová.

Slovo dostal také Libor Staněk jako garant zmíněné výstavy, který pozval přítomné k jejímu otevření a prohlídce. Kdo měl zájem, mohl se zúčastnit prohlídky archivu.

Výstava potrvá ve Státním okresním archivu ve Strakonicích do 15. března.