I letos se konal pietní akt za přítomnosti mnoha lidí z řad veřejnosti, ale i zástupců armády, hasičů, jednoty Karla Havlíčka Borovského a dalších vzácných hostů, kteří sdíleli své vzpomínky a připomínali hrdinské činy našich předků. Kromě místostarostů města Strakonice Rudolfa Oberfalcera a Jaroslava Horejše, senátora Tomáše Fialy, emeritního senátora Josefa Kalbáče a Zdeňka Hrušky za Československou obec legionářskou, to byl i zástupce velvyslanectví USA Herve Irion.

Herve Irion vyrostl ve Francii a do USA přišel v šestadvaceti letech studovat teologii. Svůj život zasvětil službě lidem, pracoval s hendikepovanými v Jordánsku, v Texasu vedl biblická studia ve věznici, ale také se podílel na archeologických vykopávkách v Jordánsku a ve Francii. Na ministerstvo zahraničí nastoupil v roce 2016 a střídavě pracoval v Moskvě, Frankfurtu, Pretorii v Jižní Africe. Praha je jeho čtvrtým místem pobytu coby ambasadora.

Druhá světová válka
Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt v letech 1939–1945, jehož se zúčastnila většina států světa. Tento konflikt se stal s více než 62 miliony obětí na životech dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.

Jednalo se o nejrozsáhlejší válku v dějinách, které se přímo účastnilo více než 100 milionů lidí z více než 30 zemí. Ve stavu totální války vrhli hlavní účastníci do válečného úsilí veškeré své hospodářské, průmyslové a vědecké kapacity, čímž se smazaly rozdíly mezi civilním a vojenským obyvatelstvem. Zdroj: wikipedia