Protože majoritním vlastníkem teplárny je město, očekávají lidé, že se do věci vloží i vedení města, konkrétně starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost).

Může město ovlivnit současnou situaci mezi teplárnou a Energem?

Nejprve musím říci, že omezování dodávek tepla není v zájmu občanů, ani teplárny. Situaci ovlivňuje město velmi intenzivně, zákon nás však velice omezuje. Zkráceně mohu říci, že intenzivně jednáme s právníky, s ERÚ, který ve středu slíbil radě města pomoc, jednal jsem také s hejtmanem Martinem Kubou.

Mnoho let byla teplárna také politickým kolbištěm. Navíc SV má v jejím vedení (představenstvo a dozorčí rada) čtyři členy z celkových devíti. Není to ale v nynější kauze o dodávce tepla obyvatelům sídliště Šumavská spíše na obtíž?

Nyní je politika v teplárně tabu. Rozhoduje odbornost a profesionalita.

Lidem na strakonickém sídlišti Šumavská hrozí, že budou bez tepla a teplé vody.
Třem tisícovkám obyvatel sídliště hrozí, že budou bez tepla

Má rada města na řešení stejný názor? Vyzvala obě společnosti k nápravě. Není taková výzva málo?

Podpis smlouvy o odběru tepla společností Energo je zásadní. Současný stav, kdy tento odběratel smlouvu odmítá nejen podepsat, ale i říci si k ní své podmínky, to vypadá, jako by teplo od teplárny nechtěl. Samozřejmě, že rada města výše zmíněnou výzvou neskončila. Naopak. Na jejím základě začala růst aktivita radních v oblastech, které výše popisuji, a dalších.

Ředitel teplárny Pavel Hřídel funguje především jako krizový manažer. Právě on se snaží po celou dobu svého působení teplárnu „odpolitizovat“ a sám se ani nehodlá politicky angažovat. Budete ho v tomto podporovat?

Pavla Hřídele jako krizového manažera kooptovalo bývalé představenstvo a ve funkci potvrdila valná hromada. Od té doby se teplárna jen zvedá. Mohu potvrdit, že i letos se zlevňuje teplo, a to o dvě procenta. Výsledky hospodaření jsou ohromující. Pana ředitele doporučujeme a podporujeme plnou vahou.

Sám jste býval předsedou představenstva a nyní jste členem dozorčí rady. Ale jste především starosta. Můžete dát obyvatelům sídliště Šumavská své slovo, že o dodávky tepla opravdu nepřijdou?

Za město, teplárnu i sebe mohu obyvatelům Šumavské dát své slovo, že strádat nebudou. Doufám ale, že kvůli tomu nebudu muset kohouty ve výměnících roztáčet násilím.