Kvůli stožáru se zařízením pro bezdrátový internet (WIFI) v místní části Vodňan se strhla mela. Proti umístění a užívání se zvedli radioamatéři a vynutili si demontáž. Město Vodňany zřizovalo pro veřejnost bezdrátový internet a možnosti se chopili i lidé z Pražáku. Zařízení pro příjem bylo třeba umístit na nejvyšší bod v obci a tím je klubovna Asociace víceúčelových základních organizací (AVZO) – bývalý Svazarm. „Ústně jsme se někdy na jaře dohodli s jejím předsedou, že můžeme použít nevyužívaný stožár radioamatérů a vztyčit ho na budovu,“ uvedl předseda osadního výboru (OV) Pražáku Václav Tampír.

Situace se změnila 16. července, kdy byl předseda OV vyzván starostou Václavem Heřmanem k jednání ohledně odstranění WIFI zařízení ze stožáru.
„Tomu předcházel dopis předsedy AVZO Jidřicha Petráška o přemístění zařízení mimo objekt klubovny s návrhy alternativních řešení. Přišel ale až poté, co už byl internet nějakou dobu v provozu,“ poznamenal Václav Tampír. „Došlo k tomu proto, že radioamatéři chtějí stožár využít pro svoji činnost,“ poznamenal Jindřich Petrášek.

Dnes je zařízení WIFI přemístěno o pár metrů dál na rodinný dům hned vedle objektu AVZO. „Vzhledem k tomu, že mi s postavením stožáru a s následnou nucenou demontáží vznikly určité náklady, požaduji je od AVZO uhradit,“ zdůraznil Tampír.