Množství zvracejících dětí a některých učitelů napříč třídami prvního 
i druhého stupně. Tak to vypadalo od prvního zářijového pátku na Základní škole Dukelská ve Strakonicích.

Tento stav potvrdil ředitel školy Václav Vlček. „Teď už je po všem. Byly to jednodenní nevolnosti, které zasáhly celkem kolem stovky dětí," připustil.

Situaci dokonce řešila krajská hygienická stanice. „Riziko přenosu onemocnění 
v těchto podmínkách je vysoké, proto k zábraně dalšího šíření onemocnění byla provozovateli nařízena protiepidemická opatření," je uvedeno 
v rozhodnutí hygieniků.

Václav Vlček už má k dispozici i výsledky výtěrů a stěrů ve školní jídelně. „Byly negativní. Z toho jasně vyplývá, že školní jídelna nebyla původcem epidemie, jak se někteří rodiče mylně domnívali. Je logické, že při takové koncentraci dětí, jaká je na naší škole, se vysoce agresivní virus, jako byl tento, šíří přímo lavinovitě," konstatoval. Kon-krétního původce se ale najít nepodařilo. Nákaza odešla stejně rychle jako přišla.

Tuto bleskovou epidemii zaznamenala i Marie Danešová, která je třídní učitelkou 5. C. „Mně chybělo ve třídě sedm dětí," uvedla.

Vlna nevolností se podle neověřených informací měla prohnat celým městem. Tak citelně se ale projevila právě na ZŠ Dukelská, kterou navštěvuje téměř tisícovka školáků.

Hygienici:
Společným faktorem pro vznik zažívacích potíží u nemocných je pobyt v areálu ZŠ Dukelská Strakonice, ve kterém došlo k expozici nákazy a k jejímu šíření. Nelze vyloučit virovou etiologii onemocnění, kdy hlavní předpokládanou cestou přenosu je přenos aerogenní a kontaktní nebo přenos prostřednictvím kontaminovaných ploch a předmětů.