Stonehenge je druhá nejslavnější anglická památka hned po londýnském Toweru. Betonová replika jedné brány z tohoto monumentálního díla se nachází také ve Strakonicích. Na tom má velikou zásluhu cestovatel, experimentální archeolog a majitel firmy na stěhování těžkých břemen.

Stonehenge StrakonicePavel Pavel na své dílo vzpomíná velice rád. „Strakonický Stonehenge je přesnou replikou originální brány v měřítku 1:1 a vznikl v roce 1991 kvůli pokusu. Problémem uložení překladů na britském Stonehenge jsem se však zabýval už za totality. Ale až po revoluci jsem měl možnost vycestovat do Anglie a originál si na vlastní oči prohlédnout," uvedl.

Pavel Pavel tímto experimentem dokázal, že Stonehenge nemuselo stavět tisíce lidí, jak do té doby uváděly učebnice archeologie. „Já neříkám, že monument před pěti tisíci lety staří Britové stavěli tímto způsobem, jen jsme s pár kamarády dokázali, že na vytažení několikatunového kamenného bloku stačí méně než deset lidí. A věřím tomu, že když parta amatérů dokázala dostat kámen na místo za jeden den, tak s tím nemohli mít problém ani starověcí stavitelé," dodal.

Samotné vyzdvižení bloku sice trvalo jeden den, ale přípravy celého díla zabraly více než půl roku, jak tvrdí Ladislav Klecan, jeden z účastníků experimentu. „Pavel odvedl opravdu kus práce. Pokud dobře počítám, tak výroba betonových „kamenů" začala už někdy na jaře v devadesátém prvním a až v říjnu téhož roku byl pokus dokončen.Vzpomínám si ale na jednu veselou historku. Když už jsme měli překlad nahoře, zbývalo vyrazit jen pár posledních klínů a všichni byli už dost unavení. Tedy kromě mě, protože já víc fotil než tahal. Tak jsem vylezl nahoru abych klíny vyrazil a povedlo se mi celý překlad shodit zpátky na zem. Nikomu se tehdy nic nestalo, ale museli jsme si celý postup zopakovat," řekl.Pavel Pavel (vlevo) a Zdeněk Junek při prezentaci dokumentu v kině Oko.Průběh experimentu

Podstata celého experimentu spočívala ve vyzdvižení několikatunového překladu pomocí nakloněné roviny, konopných provazů a jednoduché páky za použití pouze lidské síly.

Tým Pavla Pavla se od počátku potýkal s různými drobnými problémy. „Občas jsme zlomili páku, nejdřív nám kámen nechtěl po kládách klouzat, pak zase klouzal moc, prostě metoda se postupem času vylepšovala. Průtah konopných lan se podařilo vyřešit namočením ve vodě," řekl Pavel Pavel. Překlad se nevytahoval na obou stranách současně, ale vždy se pomocí páky vytáhl zhruba o 30 centimetrů a poté se podložil.

Strakonický Stonehenge stojí na volném prostranství pod Hvězdou na levém břehu řeky Otavy.