Stodola, která donedávna spolu se sýpkou tvořila vizuální hranici mezi novou a starou zástavbou ve Volyni, měla být zachována. Potvrdila to památková inspekce ministerstva kultury. Žádost o přezkoumání věci podalo občanské sdružení Volyně v dolyně. „Domnívali jsme se, že došlo rozhodnutím Městského úřadu ve Strakonicích i Krajského úřadu v Českých Budějovicích k porušení vyhlášky Jihočeského krajského národního výboru z roku 1990 a Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy," vysvětluje členka sdružení Jana Křišťanová.
O tom, že stodola měla zůstat stát, se starosta Volyně Václav Valhoda oficiální cestou nedozvěděl. Za zbouráním si ale stojí. „Podnikli jsme všechny kroky, které jsme měli. A když jsme od úřadů dostali povolení, stodolu jsme zbourali. Na její opravu by navíc město nikdy nemělo peníze," podotkl. Zachování budovy by znamenalo najít v kase desítky milionů korun.
Nad tím, zda pochybení úřadů požene občanské sdružení Volyně v dolyně ještě dál, členové váhají. „Nejsme rozhodnutí. Záleží na tom, co na místě původní stodoly bude. Nechceme tam typové domky," říká Jana Křišťanová.
Jak bude oblast v budoucno vypadat určí územní studie. Václav Valhoda sám neví, co by v místě mělo být. „Třeba se ukáže, že nejvhodnější bude budova stejného objemu, nebo že sýpka jako dominanta postačí," říká. Jasněji bude na podzim.

Ve zkratce

– Stodola a sýpka tvořily hranici mezi starou a novou zástavbou.
– Sýpka byla prohlášena za kulturní památku, stodola ne.
– Kvůli jejímu stavu byla stavba zdemolována.

K pochybení se příslušné instituce nehlásí

Chybu jsme neudělali. Tvrdí to zástupci obou úřadů, které stojí za vydáním povolení ke zbourání volyňské stodoly. A to navzdory Národnímu památkovému ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích (NPÚ), který s demolicí budovy nesouhlasil. Z pochybení instituce viní Památková inspekce ministerstva kultury. Stodolu začali rozebírat začátkem roku.
Městský úřad Strakonice, odbor stavební, vydal rozhodnutí ve věci odstranění stodoly 8. listopadu 2011. Vystavila ho referentka odboru Eva Rychtářová. Tu jsme zastihli telefonicky mimo kancelář. „Vyjádření vám předám přes paní Malotovou (Irena Malotová, pracovník pro styk s veřejností – pozn. aut.). Žádné podklady vám k tomu teď dát nemohu," konstatovala. Irena Malotová nám však včera vyjádření neposkytla.
V době vydání rozhodnutí však měla Eva Rychtářová k dispozici písemný nesouhlas NPÚ. Ten svůj postoj odůvodnil například tím, že objekt není v havarijním stavu, i tím, že není znám investiční záměr, pro který by měla být parcela uvolněna.
Občanské sdružení Volyně v dolyně se rozhodnutím strakonického úřadu odmítlo smířit a podalo podnět k přezkumnému řízení na Krajský úřad, odbor kultury a památkové péče. Ten nenašel důvody k přezkoumání a strakonickému úřadu dal zapravdu. Na svém si stojí i dnes. „V žádném případě jsme nepochybili. Památková inspekce není výkonný orgán a její vyjádření je pouze vyjádření," řekl rázně Patrik Červák, vedoucí oddělení památkové péče.
Deník bude vývoj situace nadále sledovat.