Ředitel školy Martin Punčochář popsal, jak tráví tento den. „Pracovně, vyřizuji různé ředitelské záležitosti. Je to takový pracovní prodloužený víkend, ale to zná každý ředitel školy,“ uvedl Martin Punčochář.

Škola tedy zůstala v pondělí zavřená, ale funguje družina. Do té přišlo 13 dětí.

Podle martina Punčocháře je nutné si uvědomit, že stávka není o platech, ale o možnostech výuky. „Na naší škole snažíme vyučovat podle moderních zásad, používat dělené hodiny pro větší efektivitu, hlavně v angličtině a informatice, učit v tandemu, kde jsou ve třídě dva učitelé. Můžeme se tak více věnovat dětem,“ říká Martin Punčochář a dodává: „Ještě před několika týdny jsme byli k výše uvedenému vyzýváni ministerstvem školství i školní inspekcí. Proto na nás jako šok zapůsobila zpráva, že MŠMT upraví systém financování (tzv. PHmax) tak, že uvedené postupy budou velmi omezené, dá se to brát i tak, že je to jakýsi trest za aktivitu pro školy, které tak začaly pracovat. Je to popření dosud podporovaných a veřejně propagovaných změn.“

Doufá, že stávka bude mít vliv na současný postoj vlády a ministerstva školství, které pod tlakem a odhodlání učitelů stávkovat už některá svoje rozhodnutí změnily.

Krumlovští stávkující studenti a učitelé vyrazili na protestní pochod proti vládním škrtům ve školství.
Studenti v Krumlově vyšli na protestní pochod: škrty jsou podle nich neúnosné

Učitelka prvního stupně na ZŠ Volyně Lenka Kunešová je i organizátorkou stávky. Ale také pro ni je stávkové pondělí pracovním dnem. „Dělám přípravy pro svoji třídu a budu dětem posílat fotky z našich akcí a tvořivých hodin. Jediná změna je, že odpoledne se budu věnovat i svým dětem,“ řekla Lenka Kunešová.

I když podobně tráví volno celá řada učitelů, podle ní má stávka obrovský smysl a význam. „Kdyby to bylo o platech, nestávkovala bych. Ale platy do školství kvůli dětem a výuce za námahu stojí,“ dodala. Na škole učí osm let, ale poprvé cítila, že jediným řešením vážné situace ve školství je jedině stávka. Stejně jako Martin Punčochář i Lenka Kunešová věří, že stávka bude mít na rozhodování vlády zásadní dopad.

Na Strakonicku stávkují například ZŠ v Cehnicích a Bavorově, ZŠ a Gymnázium Vodňany či MŠ Šumavská ve Strakonicích.