Stavidla na řece Lomnici nedaleko zámku nemají vlastníka. Bez něho nejsou proveditelné ani nutné úpravy.

Úředně je uváděno, že jde o „věc nalezenou“. Kvůli protipovodňovým opatřením a v souvislosti s jejich budoucí nezbytnou rekonstrukcí, se musela věc vyřešit,“ uvedl místostarosta Bohumil Navrátil.

„Stavidla dosud vyhovovala, ale pracovníci českého hydrometeorologického ústavu spočetli, že průtok vody, v případě stoleté vody, dělá 116 metrů krychlových za sekundu a to stavidla v tomto stavu nesplňují. Proto se úpravy musejí zaměřit na zvýšení kapacity průtoku v místě stavidel a mostního objektu,“ řekl za odbor životního prostředí MěÚ Martin Dolejš.

Po vlastníkovi se zatím pátrá. Odbor životního prostředí MěÚ obeslal několik potencionálních majitelů z okolí, výzva je vyvěšena na úřední desce a lze ji najít i na webových stránkách. „V současné době musíme čekat, zda se ve lhůtě šesti měsíců, která má končit v průběhu srpna, nikdo nepřihlásí,“ zmínil se Martin Dolejš. Pokud se ani poté skutečný majitel nenajde, stane se definitivním vlastníkem stavidel město Blatná. K rekonstrukci má dojítnapřesrok.