Stavba za více než 21 milionů korun musela být zastavena a projít inventarizací. V současné chvíli je hotovo zhruba dvacet procent z plánované rekonstrukce. Do ukončení spolupráce města se společností ACG-Real, s.r.o., byly prostavěné necelé čtyři miliony korun.

V nejbližších dnech bude znovu zveřejněná výzva na podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je komplexní rekonstrukce části průmyslového objektu v centru města Na Ostrově. „Prioritou a jedním z nejdůležitějších ukazatelů je pro nás dodržení podmínek dodavatelských lhůt“, vysvětluje místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer.

Město se rozhodlo využít druhého nadzemní podlaží budovy čp. 1415.
OBRAZEM: Staré Fezko mění podobu na komunitní centrum

Zveřejněná výzva stanoví termín předání staveniště a zahájení prací bez zbytečných odkladů a ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Termín dokončení díla je stanoven do 230 dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo.

Nové komunitní centrum bude zajišťovat sociálně aktivizační služby, podporu pěstounských rodin, doučování či například dramaterapii. Zároveň se stane garantem komunitně-kulturních akcí, vzdělávacích kurzů, workshopů v oblasti seberozvojových metod či komunikačních dovedností.