Velmi spletitá byla cesta archiválií do objektu archivu naproti okresnímu soudu. Trochu si ji oživme, protože je opravdu zajímavá.

Státní okresní archiv Strakonice. Okresní archiv totiž vznikl ve Strakonicích už v roce 1954 a původně sídlil už v tehdy nevyhovujících prostorách strakonického hradu.

V roce 1985 putovaly na zámeček Střela. Ten však byl restituován. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě zcela nové budovy archivu s tím, že bude stát přímo ve městě – v centru okresní a státní správy.

Stavba nové budovy Státního okresního archivu Strakonice byla zahájena ve Smetanově ulici při křižovatce s Radomyšlskou ulicí na jaře 1996 a dokončena byla o rok později.

Základem moderní stavby je skelet vnitřně rozdělený na část administrativní a část ukládací.

Tvoří jej podzemní část a tři nadzemní podlaží.

V podzemních částech a ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou depozitáře pro zhruba sedm kilometrů archiválií.

V přízemí jsou kanceláře archivářů s knihovnou, badatelnou a místností pro pořádaní a příjem materiálů.

Milí čtenáři, do naší nové rubriky Retro se můžete zapojit i vy. Máte historické fotky objektů, míst a jiné, které můžeme srovnat se současnou dobou? Pamatujete doby, kdy se stavěly významné budovy v místě vašeho bydliště? Napište nám na adresu jana.stroblova@denik.cz, zavolejte na telefonní číslo 602 667 601 nebo se zastavte u nás v redakci, rádi si s vámi a společně s dalšími čtenáři Strakonického deníku zavzpomínáme na doby, jaké to bylo, když…