Ve čtvrtek 3. září 2020 navštívili policisté z Územního odboru Strakonice a Písek studenty 1. ročníků střední školy TRIVIS Vodňany na turisticko-branném zátěžovém kurzu. Škola absolventy připravuje na budoucí povolání v oblasti veřejné správy – Policie ČR, hasičských záchranných sborů. Praktické ukázky jsou proto vždy největším přínosem.

„Kurz je určen pro nové studenty 1. ročníků a je zařazen právě na první týden nového školního roku, aby přispěl k vzájemnému poznání žáků nově vzniklých kolektivů, vytvoření nových vztahů na nové škole,“ dodává jeden z pedagogů Mgr. Jaroslav David.

Na kurzu proběhly ukázky práce pořádkové a dopravní policie. Policisté přítomné seznámili s prací dopravních policistů, s nehodovostí a dopravními zákony. Nechyběly ani ukázky výstroje pořádkové jednotky a beseda zaměřená na využití těchto jednotek v praxi. Rovněž se seznámili s činností policistů obvodních oddělení. Studentům byly zodpovězeny mimo jiné i otázky týkající se přijetí uchazečů k Policii ČR. Mnozí z nich již mají jasnou volbu – chtějí se stát policistou.

Jaromíra Nováková, mluvčí PČR