A stačilo jim k tomu jen něco přes hodinu. V sobotu odpoledne se tam vydali v rámci mezinárodní kampaně„Clean up the world! – Ukliďme svět! Úklidu se zúčastnily i skautky Hana Klímová a Karolína Opavová. „Našly jsme i plastové bedýnky a kýble. Nechápeme, jak to tam může někdo jen tak pohodit," shodly se. Pro mnohé byl úklid zároveň možností, jak o této lokalitě zjistit více. Od Viléma Hrdličky z ČSOP se například dověděli, že je tu možné zahlédnout i ledňáčka. „V zimě jsou tady hejna morčáků velkých," naznačil. První návrh na označení tohoto území za chráněné je už z roku 1982. Zatím se to ale prosadit nepovedlo. Akci pořádala Ekoporadna při Šmidingerově knihovně Strakonice spolu se strakonickým Českým svazem ochránců přírody a neformálním sdružením Jsme Strakonice.

Stará řeka
Zajímavé zákoutí s tímto názvem se nachází za pískovnou poblíž strakonického vlakového nádraží. Je však možné se tam dostat i pěšinami podél řeky Otavy. S ní je Stará řeka spojena přítokem ústícím nedaleko železniční trati. Stará řeka byla spojena s Otavou ještě v místě jejího spodního konce, avšak ten je v současné době zanesen bahnem. Původní koryto řeky Otavy je možné už jen vytušit podle rostlin a reliéfu terénu. V současné době představuje Stará řeka takřka uzavřenou část tůní, které jsou sice spojeny, ale za delších suchých letních období je toto spojení porušeno. Stojatá voda a relativní odlehlost městské zástavby umožnila přežití nejrůznějších rostlin a živočichů. Zdroj: internet