Regionální redakce Deníku se u té příležitosti zeptaly 389 starostů a starostek ve všech koutech Čech, Moravy a Slezska, zda by takovou změnu přivítali.

Výsledek průzkumu?
Nadpoloviční většina oslovených „vládců“ vesnic a měst, konkrétně 54 procent, by si přímou volbu nepřála. Naopak by ji přivítalo 42 procent starostů (zbývající čtyři procenta nevěděla či nedala jasnou odpověď).

Odpovědi jihočeských starostů:

Milan Šnorek.Milan Šnorek, Týn nad Vltavou
Záleželo by na systému, kterým by se starosta volil. Ale jsem spíše odpůrcem přímé volby starostů. Myslím, že do principu zastupitelské demokracie, jak je u nás konstruovaná, není úplně vhodné vkládat přímou volbu. Ukázalo se to na přímé volbě prezidenta. Nejsem ani příznivcem toho, aby přímo volený starosta měl větší pravomoci. Současný systém, kdy hlavní pravomoc je na zastupitelstvu, podle mě vyhovuje.

Starosta Čížové Tomáš Korejs.Tomáš Korejs, starosta Čížové na Písecku
Pokud jde o přímo volbu starostů a hejtmanů, nemám na to vyhraněný názor, ale navržené znění zákona je dosti nejasné a v mnoha statích až zmatečné. Obě varianty (jak přímá, tak i nepřímá volba starosty) mají svá pozitiva i negativa. Neumím si však představit, že by byl zvolen v přímé volbě starosta, který by neměl podporu většiny zastupitelstva, to by mohlo znamenat zásadní problém při řízení obcí a měst.


Starosta Tábora, Jiří FišerJiří Fišer, starosta Tábora
Přímá volba starostů mi nikdy nevadila, ale je potřeba domýšlet její dopady na zákony a mj. i na ústavu. Není to tak jednoduché, jak se někdy říká. Tábor má partnerské město v Nových Zámcích na Slovensku a musím říct, že bych s panem primátorem neměnil. Je sice neodvolatelný, protože má mandát od lidí, ale ty pravomoce a zodpovědnost za státní správu… Já bych neměnil. To říkám s nadhledem, na starostu už aspirovat nechci.

Markétskou pouť oficiálně zahájil starosta Horní Plané Jiří Hůlka.Jiří Hůlka, starosta Horní Plané
Nejsem proti přímé volbě starostů, ale nejdřív je třeba změnit systém zodpovědnosti a pravomocí v řízení obcí, aby starosta vzešlý z přímé volby nebyl pouhou figurkou na ukazování, který však sám nic nedokáže prosadit. Nelze nejprve nechat lidmi zvolit starostu a pak teprve řešit jeho pravomoci. Začínáme odzadu a řešíme něco, co není vůbec potřeba. Je třeba se zabývat mnohem důležitějšími problémy.

Jan Pěsta, starosta Lažiště u Prachatic
S přímou volbou starostů tak úplně nesouhlasím. Může se stát, že zvolené zastupitelstvo, které nebude starostovi nakloněno, může jeho práci blokovat. Pokud by se měli starostové volit přímo, měli by získat větší kompetence.

Terezie Jenisová je novou starostkou Třeboně.Terezie Jenisová, starostka Třeboně
Zastupitelskou demokracii považuji za zcela vyhovující. Na přímou volbu starostů nejsme jako společnost připraveni. Přímá volba vyžaduje velkou občanskou zodpovědnost. Pokud se jí nedostává, vzniká veliký prostor pro ovlivňování volby a její manipulaci.