Plánované zpoplatnění silnice I/20 z Českých Budějovic přes Písek na Plzeň vyvolalo zděšení v obcích a městech, které by se od té chvíle staly tranzitními. Kamiony by si zkracovaly trasu přes silnici I/22, která vede z Vodňan přes Strakonice dál do Plzeňského kraje.

Ze setkání zástupců obcí a měst, které jsou na trase vyšla petice, kterou všichni podepsali. „Předpokládáme, že tento dopis vyvolá jednání na ministerstvu,“ řekl starosta Strakonic Břetislav Hrdlička, který uskupení reprezentuje. Se zpoplatněním se počítá od roku 2020, tedy je dostatek prostoru pro další jednání a případná následná řešení.

Znění celé petice:
Vážený pane ministře,
starostové obcí a měst na trase komunikace I/20 se zcela právem obávají o vývoj situace okolo návrhu plánovaného zpoplatnění silnice I. třídy I/20 vedoucí z Českých Budějovic do Plzně. Domníváme se, že pokud k tomuto opatření dojde, drtivá většina tranzitní dopravy se přesune na nezpoplatněnou komunikaci I/22 vedoucí paralelně se silnicí I/20.
Současný stav komunikace I/22 rozhodně není dimenzován na provoz těžké tranzitní dopravy. Obáváme se o přehuštění až zablokování komunikací v obcích. Podrobný popis místních situací Vám bude v průběhu dalších jednání předán.
Ve dnech 25. – 26. 4. 2017 bylo provedeno sčítání průjezdnosti dopravy městem Strakonice. Srovnávací tabulku přikládáme jako materiál přílohy.
Dovolte, abychom vás informovali o tom, že se zpoplatněním navrhovaného úseku silnice I/20 rezolutně nesouhlasí starostové Jihočeského a Plzeňského kraje, kteří se připojují a svým podpisem žádají jednání s Ministerstvem dopravy ČR.
Žádáme Vás, pane ministře, o seznámení s časovým plánem zpoplatnění.
Danou situaci je z našeho pohledu možné řešit (byť ne ideálně) třemi způsoby:
1) Současné zpoplatnění silnice I. třídy I/22.
2) Vybudování obchvatů obcí na I/22 před zpoplatněním.
3) Nezpoplatnění komunikace I/20.
O těchto variantách jsme připraveni jednat.
S pozdravem
Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta města a dalších 18 starostů města a obcí, kterých by se to týkalo