Mimořádně byl schválen podpis tří smluv na odkup plynárenského zařízení městyse firmou E.ON Distribuce, a.s. a to celkem za 3 917 300 Kč bez DPH. Jedná se o zařízení, které městys zapomněl převést v 90. letech. A městysu tak nyní spadlo nečekaně už na začátku nového volebního období do klína zhruba pět milionů korun včetně daně. „O jejich využití budeme teprve jednat, ale zasloužila by si je sokolovna. Potřebuje rekonstrukci a sokolové, kteří dám ji dali, na ni marně čekají,“ řekl Luboš Peterka.

Kromě jiného Byli také určení oddávající pro toto volební období, a to Luboš Peterka a Milan Koubovský.

Jako úřední dny pro uzavření manželství byly stanoveny pátek a sobota od 8 do 14 hodin.

Zastupitelé:
1. Peterka Luboš, 515 hlasů, Nestraníci; 2. Koubovský Milan, 503 hlasů, Nestraníci; 3. Tomaševičová Jana, 498 hlasů, Nestraníci; 4. Demeter Emil, 487 hlasů, Nestraníci; 5. Krejčí Jaroslav, 480 hlasů, Nestraníci; 6. Bláhovec Jan, 453 hlasů, Nestraníci; 7. Kříž David, 436 hlasů, Nestraníci; 8. Kříž Pavel, 435 hlasů, Nestraníci; 9. Kutheil Jan, 139 hlasů, SNK-Venkov a život.

Výbory:
Finanční výbor: předsedkyně Jana Tomaševičová, členové Mgr. Lenka Mrázová a Marie Holoubková.
Kontrolní výbor: předseda David Kříž, členové Dušan Švihovec a Bohumila Hoštičková.
Výbor rozvoje: předseda Jaroslav Krejčí, členové Pavel Kříž a Jan Rončka.
Kulturní a sociální výbor: předseda Pavel Kříž, členové Olga Majerová, Ivana Jandová, Jan Kutheil a Jan Bláhovec.
Osadní výbor Domanice: předseda Michal Sokol, členové Karel Babor a Radek Pavlíček.
Osadní výbor Rojice: předseda Miroslav Hřebejk ml., členové Radek Hřebíček a Tomáš Hlaváček.
Osadní výbor Láz: předseda Václav Kovář, členové Michal Raba a Jitka Varausová.
Osadní výbor Podolí: předseda Jan Křišťan, členové Radek Mára a Martina Ehrlichová.