„Současně jsme obdrželi Čestné uznání od Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu za aktivity obce při utváření a péči o veřejný prostor a historické kulturní dědictví. Navíc od Jihočeského kraje obdržíme dar ve výši 25.000 korun a máme nárok čerpat dotaci ve výši 400 000 korun,“ řekl .

Prostředky použijí na opravy cest v extravilánu městyse a vybudování nové klubovny v místní části Rojice.