„Znovu zpřístupněna bude cesta s alejí dubů k městskému lesu, která byla hojně využívaná před válkou,“ řekla referentka životního prostředí Edita Dvořáková.

Je to cesta, která byla výchozí z Volyně dále na Šumavu, ale vzhledem k asfaltce, která vyrostla v předválečném období, už nebyla potřeba. V projektu se počítá se zpevněním povrchu cesty, ošetřením dřevin a kácením poškozených stromů. Edita Dvořáková k tomu dodává: „Cestu budou opět lemovat duby“.

V tuto chvíli čekají na přislíbenou dotaci 2,1 milionu. Jedná se o 80 procent finančního nákladu na projekt, zbytek peněz musí ve svém rozpočtu najít město.