Velký zájem má rodinná škola Volyňka z nedaleké Volyně. „Opravdu pečlivě jsme zvažovali a prověřovali každého zájemce o objekt, protože nebylo v zájmu města nabídnout ho například k realizaci ubytování pro sociálně slabé rodiny,“ řekl místostarosta Rudolf Oberfalcer.

Volyňka

Jedná se o česko–anglickou základní školu zařazenou v rejstříku škol MŠMT. Škola patří mezi rodinné a malotřídní s důrazem na rozšířenou výuku anglického jazyka.

Město tyto prostory nabídlo i k využití místním spolkům, ale z dlouhodobého hlediska je ale významné najít vhodného partnera a zájemce o koupi. Z toho důvodu byl na jednání rady města přizván zástupce ředitel školy Štěpán Kovář. „To, že bychom mohli supět, víme pouze od vás. Kapacitně je objekt, ve kterém v současnosti škola působí, z hlediska poptávky po tomto vzdělávacím zaměření již nedostatečný a škola hledá nové, větší prostory,“ řekl Strakonickému deníku.

Školy Volyňka měla v plánu otevřít při svém vzniku třídy ve Strakonicích, a to v bývalé škole v ulici Lidická. Vzhledem k nedostatku dětí z tohoto záměru sešlo.

Jednání se zájemcem budou i nadále pokračovat a vedení města má zájem o navázání spolupráce. Majetkový odbor má za úkol nechat zpracovat nový posudek ceny objektu.