V okrese v současné době praktikuje 34 zubních lékařů. Jejich věkový průměr se pohybuje kolem padesáti let. To může znamenat jedno – během 10 až 15 let může tento počet výrazně poklesnout. Důvod je jediný – chybějí nástupci.

„Podle mého jsou důvody dva. Mladí lékaři nechtějí stomatologii dělat, protože je to náročné povolání. Někteří absolventi s jejich dosaženým vzděláním odcházejí raději do ciziny,“ říká blatenský zubní lékař Karel Hajšman (53), jehož klientela se pohybuje mezi třemi až čtyřmi tisíci pacienty. Budoucnost své ordinace zatím neřeší. „Budu dělat, dokud budu moci,“ uvádí.

Pro odchod do ciziny se rozhodl i doktor Lukáš Kuča, který zavřel svoji ordinaci ve Strakonicích a odešel do Anglie. Podle internetových informací nabízí Velká Británie zubaři s minimálně roční praxí a dobrou znalostí angličtiny plat od 60 tisíc liber ročně a ubytování poblíž ordinace (kurz britské libry se pohybuje kolem 31 Kč).

Jedněmi z pacientů, kteří pociťují ztrátu svého zubního lékaře, jsou Tikalovi z Řepice. „Potřebovala bych ošetřit, ale nevím, kam se obrátit,“ říká zoufalá Vlaďka Tikalová.

Už před čtyřmi lety, kdy se na Strakonicko přistěhovali, měli problémy sehnat zubaře. „Nikdo nás nechtěl vzít. Pak jsme se s mužem dostali k doktoru Kučovi, ale situace se opakovala, když se nám narodili kluci. Ty už pan doktor vzít nechtěl, ale pak se nechal přemluvit. Teď začne shánění lékaře znovu,“ říká Tikalová.

Absolventka Masarykovy univerzity v Brně doktorka Zuzana Kabátová si myslí, že lékařské fakulty přijímají málo uchazečů. „Vyšší počet ani přijímat nemohou, protože na něj nejsou uzpůsobené jak personálně, tak kapacitně,“ říká. Od 1. července nastupuje do ordinace své matky ve Strakonicích. Vlastní praxi si totiž mohou absolventi založit až po třech letech.

Pacienti na Strakonicku čekají na nového zubního lékaře

Ordinace doktora Lukáše Kuči je zavřená. Kvůli jeho odchodu do Anglie ztratila minimálně tisícovka lidí svého zubaře. Teď musejí čekat na příchod nového nebo si hledat toho, který ještě přijímá pacienty.

„Na vyšetření jsem byla asi před měsícem. Ordinace byla téměř vyklizená a doktor Kuča říkal, že odjíždí do ciziny. Neřekl ale, na jak dlouho,“ krčí rameny Pavla Krejčová ze Strakonic.

Vyjádření doktora Lukáše Kuči se redakci Deníku ale nepodařilo získat.

Na Strakonicku, které má kolem 70 tisíc obyvatel bylo donedávna 35 zubních lékařů.

Po odchodu doktora Kuči jeden ubyl. „Řešíme to tak, že jsme vypsali výběrové řízení, které potrvá do 12. června,“ říká ředitel odboru zdravotní péče pro Jihočeský kraj krajské pobočky VZP Jiří Mrázek.

Pokud výběrové řízení proběhne úspěšně, může klientela doktora Kuči přejít k novému lékaři. Pokud se žádný lékař nepřihlásí, musejí se pacienti zaregistrovat u toho lékaře, který stálé pacienty přijímá. Tento údaj uvádí Okresní stomatologická komora na svých webových stránkách. Na Strakonicku je to v současné době jako jediná MUDr. Hana Voldřichová. „V akutních případech musejí pacienti vyhledat zubní pohotovost,“ dodává Jiří Mrázek.

Podle Drahomíry Kvěchové z Okresní stomatologické komory v Písku by lepší situace nastala, kdyby na Strakonicku byli tři zubní lékaři navíc. „Odstranily by se tím dlouhé objednací doby,“ poznamenává.

Znatelný úbytek zubních lékařů, o kterém se v důsledku nedostatku mladých zubařů a stárnoucí populace současných mluví, se má pozastavit.

„Do dvou let by se měla situace zlepšit zejména díky tomu, že má fakulty začít opouštět větší počet absolventů a rovněž díky změnám zákonů,“ zmiňuje se Jiří Mrázek.

Počet pacientů na jednoho zubaře
Podle dokumentu České stomatologické komory Koncepce lékařského směru stomatologie z roku 2004 má být jeden zubní lékař na zhruba 1500 obyvatel. (Údaj je na webových stránkách České stomatologické komory)