Zimní stadion na Křemelce nevyhovuje předpisům. Znečisťují ho rolby! Zjistili to hygienici, kteří kontrolovali na sedmi zimních stadionech (ZS) stupeň znečistění ovzduší způsobené provozem rolb – v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Písku, Vimperku, Strakonicích, Táboře a Soběslavi.

Na čtyřech zjistili nadlimitní koncentrace látek produkovaných spalovacími motory rolb. Ve Strakonicích, kde používají rolbu s kapalným palivem, zjistili pracovníci krajské hygienické stanice nadlimitní koncentrace oxidu dusičitého, uhlenatého a benzenu.

„Hledáme řešení přes sdružení zimních stadionů, protože je to problém většiny stadionů,“ ujistil včera vedoucí ZS Stanislav Sedláček.

„Kontrola byl zaměřena na kvalitu vnitřního prostředí staveb určených pro shromažďování většího počtu osob vzhledem ke zdroji škodlivin – provozu rolb,“ uvedl za KHS MUDr. Vratislav Heinige.

Kontroly byl v rámci cíleného státního zdravotního dozoru. „Kontrolovali jsme stadiony, které mají vnitřní prostředí oddělené od venkovního,“ upřesnil ředitel KHS MUDr. Zdeněk Velikovský.

Se subjekty, kde došlo k překročení limitů, budou zahájena správní řízení.