Studenti gymnázia začali pracovat na projektu Zmizelí sousedé. Kromě toho, že budou pátrat po osudech židovské komunity ve Strakonicích, však mají i další cíle. Jedním z nich je rozšíření židovského památníku u obchodního domu Labuť, kde kdysi stávala synagoga. Z tohoto důvodu se uskuteční i veřejná sbírka. O podrobnosti tohoto záměru jsme proto požádali pedagoga strakonického gymnázia Pavla Sekyrku, který je zároveň koordinátorem celého projektu.

U Labutě už ale jeden takový památník je…

Budoucí memento nemá v žádném případě nahradit současnou Davidovu hvězdu architekta města Davida Andrlíka. Jedná se v rámci této lokality města skutečně o rozšíření.

Existuje už nějaký konkrétní návrh?

Jeden z nich je sedmiramenný svícen. Tento návrh ale není ještě konečný. To samé můžeme říci o umístění. Opět jeden z návrhů hovoří o umístění na valu u řeky nedaleko hvězdy. S dalšími nápady přišel na neformální schůzce i architekt města. Jakékoli důstojné místo, které se pro plánované větší memento bude hodit, podpoří i vyhlašovatelé sbírky – studenti gymnázia Strakonice v čele s koordinátorem projektu a ředitelem gymnázia.

A není to jen nějaká vlastní akce gymnázia za zády zastupitelů?

I takové fámy se v souvislosti s vyhlášením sbírky na rozšíření památníku obětem holocaustu vyskytly. Ale v žádném případě tomu tak není. Tuto myšlenku jsme poprvé prezentovali na nedávné vernisáži výstavy připravené k zahájení projektu Zmizelí sousedé. Té se tehdy zúčastnila také místostarostka Ivana Říhová.

Jaké jsou tedy vaše cíle?

Záměrem gymnázia je především všestranná podpora projektu, aby se v dohledné době mohlo začít s realizací. Zatím není rozhodnuto ani o místu, ani o finální podobě. Pouze je před námi řada jednání i propagace této myšlenky, aby veřejnost podpořila nápad našich studentů, kteří sbírku vyhlásili. Sbírka je pro ně něčím, co do budoucna znásobí jejich přilnutí nejen ke zmizelým spoluobčanům ale i k městu. Na nás „ne-zmizelých“ je, nakolik rodící se věc podpoříme.