Patnáct mladých lidí z gymnázia bude půl roku hledat kořeny židovské komunity ve městě. Zapojili se do projektu Zmizelí sousedé. „Zajímá mě osud té komunity. Vždyť v ní měl příbuzné i spisovatel Franz Kafka,“ zmínil se student Filip Vávra.

Čeká je hledání v archivech, dobovém tisku i rozhovory s lidmi, kteří si na tu dobu pamatují. Cílem je nejen vytvoření dalšího panelu stejnojmenné výstavy, ale hlavně připomenutí této opomíjené části historie města.

„Je fascinující, když těmto studentům není lhostejný osud lidí, ke kterým teoreticky nemusí mít žádný vztah,“ zdůraznil pedagog Pavel Sekyrka. Vítaný bude každý kontakt na pamětníka, vlastní vzpomínky, dopisy a vůbec vše, co by jim pomohlo při pátrání.

Čeká je však i mnoho dalšího. V plánu je, kromě každoroční cesty do Osvětimi, i výprava do Izraele. Strakonickému gymnáziu se rýsuje kontakt s jednou střední školou v Jeruzalémě.

„Chtěli bychom tam nejen prezentovat projekt, ale i se setkat s některými českými Židy, navštívit archiv a muzeum holocaustu. A navíc hodláme přivézt ve schránce zem z místa, kde naši zmizelí sousedé po staletí žili, “ dodal Pavel Sekyrka.

Zpět pak chtějí zase dovézt zem, odkud pocházeli, jakož i strom smíření pro zahradu gymnázia. Problémem jsou jen finance, ale snad se je podaří, i s podporou sponzorů, dát dohromady.

Další významnou myšlenkou, která bude celý tento projekt provázet, je snaha o dotvoření židovského památníku u obchodního domu Labuť. Pod nadačním fondem gymnázia je již zřízen podúčet, kam mohou lidé přispívat.

Několik návrhů představila Laura Jablonská z pražské fakulty architektury. „Nejvíce mě asi oslovil symbol menory – sedmiramenného svícnu, který asi nejlépe vyjadřuje komplex židovské filozofie,“ řekla ke svým úvodním představám.