Strakonice/ Nikde zatím nemají dovolání Anastázie Fárková a její syn Jiří z Lidické ulice ve Strakonicích. Už několik týdnů nemohou vycházet ze svého bytu v zadním traktu objektu čp. 196 – bývalé kino Nový svět. Vietnamští obchodníci totiž v průjezdu budovy vystavěli zeď a zatarasili jim průchod.

„Žijeme tu, ale jako bychom ani neexistovali. Poštovní schránka od vchodu zmizela, popelnici nemůžeme vynášet na ulici a tak sypeme popel na dvoře na hromádku. Jediná cesta do města je možná přes soukromý pozemek domů pod parkem,“ běduje třiaosmdesátiletá Anastázie Fárková.

Světlo do případu nevneslo ani čtvrteční kontrolní šetření stavebního úřadu. Majitel domu Miloš Panák měl úředníkům doložit stavební povolení k ocelovým vratům a nově vystavěné zdi. Obě překážky totiž přepažují průjezd a zamezují Fárkovým východ z domu, v jehož nádvorním traktu žijí v podnájmu.

Chtěli jsme se Miloše Panáka zeptat, jak bude postupovat dál. V redakčním telefonu byl velmi stručný: „Nemám čas.“

Fárkovi se před časem obrátili na stavební úřad. Ten ale jejich trápení také nevyřeší. „Po prvním šetření ze dne 3. dubna, na které se ale nedostavil vlastník budovy, zahájil 8. dubna stavební úřad řízení o odstranění stavby. Ve lhůtě do 31. července pak může majitel požádat o dodatečné povolení stavby.

ýsledkem řízení může být dodatečné povolení nebo nařízení k odstranění stavby,“ řekla tisková mluvčí městského úřadu Marie Tůmová.

Na nikoho jiného se Fárkovi zatím o pomoc neobrátili. „Nevíme, co máme dělat,“ svěřila se zoufalá Fárková.

Přes ocelová vrata mohli Fárkovi chodit donedávna, než u nich kdosi vyměnil zámek. Od dveří v nově vystavěné zdi už klíč nedostali. Podle Fárkové nastaly problémy z průchodem v té době, kdy prostory bývalého kina včetně průjezdu pronajal majitel domu vietnamským obchodníkům ke zřízení prodejny.

V pátek jsme se opět pokusili domluvit s vietnamskými obchodníky. Marně. „Nerozumím a volejte majiteli,“ byly jejich jediné odpovědi.

Podle strakonického právníka Petra Hoštičky je tato situace zásahem do pokojného stavu občana. „Pronajímatel bytu má nájemníkům umožnit jeho řádné užívání a tudíž i nezbytný přístup,“ vysvětluje právník.