Pět členů Lesní společnosti Čejetice pojalo v sobotu tradiční zabijačku stodvacetikilového vepře jako recesi. Tomu přizpůsobili i kulisy. Nebylo pak divu, že starostlivá panímáma na dvorku v Přeborovicích, kde se vše odbývalo, promluvila mužským hlasem.