Připravena je tu zimní výstava větviček. Návštěvníci se dozví praktické rady, jakých charakteristických znaků si u jednotlivých stromů všímat. Podle vzhledu pupenů a kůry mohou porovnat více než padesát druhů dřevin. „Tomu, kdo má zájem, můžeme po dohodě zajistit výklad případně i s praktickou ukázkou v přírodě. Větvičky s popiskou můžeme zájemcům také půjčit domů,“ zmínila se za organizátory výstavy, kterými je Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody, Olina Hrdličková.