Podle tiskové mluvčí Renáty Kollarczykové zveřejňovali dosud výsledky rozborů ze 40 nejsledovanějších míst dvakrát ročně.

„Nyní zájemci pomocí vyhledávače naleznou všechny lokality, kde VAK provádí laboratorní rozbory vody jak ze zdrojů, tak i z koncových míst, celkem přes 350 lokalit provozovaných VAK JČ,“ uvedla tisková mluvčí VAK JČ.

Systém by měl být přehledný i pro laickou veřejnost, informace jsou aktuálně doplňovány a měněny v průběhu celého roku. Zákazník má možnost porovnat hodnotu hygienické normy a skutečně naměřené hodnoty.

„Výsledky zahrnují sedm nejvýznamnějších ukazatelů kvality vody, na které se zákazníci nejčastěji ptají, čili obsah železa, dusičnanů, manganu, baktérií, tvrdost vody, pH, “ dodal Jan Jindra, vedoucí oddělení rozvoje VAK JČ.

S kvalitou pitné vody z kohoutku je spokojeno 80 procent obyvatel Jihočeského kraje, přes 53 procent ji označuje dokonce za velice chutnou.

K těmto výsledkům dospěl telefonický výzkum společnosti Ipsos Tambor uskutečněný v prosinci 2008 u 200 náhodně dotázaných zákazníků v Jihočeském kraji. Výzkum rovněž poukázal na zájem veřejnosti o lepší informovanost o kvalitě vody.