Následovat budou další místa, která se pravidelně osazují.„V blízkosti kruhového objezdu u nádraží už rozkvétají cibuloviny,“ říká vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Jaroslav Brůžek.

Macešky po odkvětu vystřídají salvie, afrikány, starčeky a ozdobné kopřivy, které se v minulých letech osvědčily. Doba trvalek přijde v polovině května až po ledových mužích. Balkonové květiny se objeví v závěsných nádobách na sloupech po celém městě.

Také ve Vodňanech počítají zaměstnanci městského hospodářství, že v nejbližší době vysadí první macešky do keramických nádob na náměstí.

Naproti tomu v Blatné si podle ředitele TS Pavla Srba zahradnice počkají na předpověď počasí na první dny následujícího týdne.