Spor mezi městem a firmou Aldast je u konce. Nájemníci si stěžovali na hlučnost v nových bytech v domě v ulici Pod Malsičkou. Volyně stáhla koncem minulého roku žalobu, kterou podala přibližně před čtyřmi roky.

„Když se nastěhovali noví nájemníci, zdálo se jim, že hluk ze sousedních bytů je příliš velký. Byly proto vypracovány dvě hlukové studie. Jedna toto tvrzení potvrdila a druhá vyvrátila,“ zmínila se včera starostka města Lenka Nestřebová.

Problémy

„V bytech je špatná izolace. Je slyšet vše. Sprcha, hlasitější televize, výtah. I to, jak lidé nad vámi chodí po bytě. Snažili jsme se na to nějak poukázat a většina z nás asi čekala, že budeme odškodněni finančně,“ zmínili se jedni z obyvatel domu, manželé Čejkovi.

Začal tedy soudní spor, který se táhl až do podzimu minulého roku. „V průběhu soudu se našli dva potencionální viníci. Dodavatel a výrobce stavebního materiálu. Ale pochybení nešlo prokázat. Přišlo mi, že se spor zbytečně potahuje a mohli bychom se s žalovaným Aldastem nějak dohodnout. Navrhované úpravy bytů byly stejně neproveditelné. Obešla jsem lidi a k mé radosti souhlasili s ukončením sporů,“ dodala starostka.

Dohoda

„Když si představíte, že vám dělníci předělávají byt, ve kterém žijete, není to nic, do čeho by se chtěl člověk pustit. Všude prach a nepořádek. Promysleli jsme to a nakonec podepsali s tím, že nám to bude vynahrazeno,“ dodávají manželé Čejkovi.

Došlo tak k mimosoudní dohodě. Město stáhlo žalobu a s Aldastem se dohodlo, že za to postaví lidem za „problémovým“ domem místo pro auta.
„Je to komplikované. Nakonec ale došlo k dohodě s výrobcem zdících materiálů a jako náhradní plnění jsme obyvatelům dvanácti bytových jednotek v ulici Pod Malsičkou ve Volyni udělali parkoviště,“ vyjádřil se za firmu Aldast Jiří Podskalský.