„Dotace je pouze doplatek mezi cenou dřevěných a plastových oken. Domy jsou totiž v městské památkové zóně a památkáři by nám jiná než dřevěná okna nepovolili,“ informovala starostka Lenka Nestřebová.

Podotkla však, že výměna oken už byla potřeba, a to hlavně kvůli úsporám tepla.

Od léta se tak postupně dělníci vystřídali na třech městských objektech. Rekonstrukcí za 570 000 korun prošla budova knihovny. Vyměněna tu byla okna směrem na náměstí a polovina střechy. „Druhá část střechy už totiž opravou prošla před několika lety,“ vysvětlil vedoucí odboru správy domovního majetku Jaroslav Blahout. Z dotace šlo v tomto případě 80 000 korun.

Jeden milion padesát tisíc korun byl vyčleněn na opravu domu mezi knihovnou a městským úřadem. Kromě výměny oken bylo zapotřebí opravit fasádu i střechu a navíc zrekonstruovat pavlač. „Na dům šlo sedmdesát tisíc korun z dotace, zbytek jsme platili z rozpočtu města,“ uvedl Blahout.

Práce za 470 000 korun se udělaly ještě na jednom z domů na náměstí Hrdinů. Peníze padly na opravy fasády a výměny oken. Z dotace bylo vyčleněno 30 000 korun.

Pro letošní rok jsou to prý poslední rekonstrukce, které se ve městě provedou.