Mezi exponáty jsou například obrazy Jaroslava Peška z Malenic, Aloise Boháče, Maxmiliána Boháče, Václava Boukla, Jaromíra Brauna, Josefa Brože, Jana Rafaela Schustra a dalších malířů. Obrazy nám lidé darují, získáme je z pozůstalosti nebo jiným způsobem.

"Obraz Pražského hradu od Aloise Boháče jsme získali tak, že se nám ozval Jaromír Koukl z Boru u Tachova a obraz nám daroval s tím, že se o výtvarné umění nezajímá," uvedla za muzeum konzervátorka Lucie Růžičková.