Cílem listopadové akce je přiblížit prostřednictvím filmových projekcí a debat s hosty žákům základních a středních škol poválečné období.

„Do projektu jsme se zapojili už několikrát. Zařazujeme ho do hodin dějepisu pro 9. třídy,“ zmínil se ředitel ZŠ ve Volyni František Jáchim.

Škola většinou spolupracuje se dvěma pamětníky. „Žáci už besedovali s pány Karasem a Hoškem. Jednou to bylo na téma 50. léta a podruhé se dostalo na léta poválečná,“ přiblížil ředitel.

Škola prý má s takovými akcemi dobré zkušenosti. „Jsou obohacením pro obě strany. Děti se dozvědí například příběhy, které se opravdu staly. Starší generaci pro změnu zajímá, jaký mají mladí pohled a názory na tehdejší dobu,“ poznamenal Jáchim.